El nervi ciàtic travessa tota la cama des de l’l4-l5 fins a la planta del peu. Durant el seu recorregut pot inflamar-se. Al Sr. X també li afecta la zona del bessó, per la qual cosa és necessari treballar aquesta zona.

Tant és així, que la fisio m’ha donat exercicis per poder treballa aquesta zona.

Exercicis ciàtica 6 = bessó dret 1

A més, m’ha donat més exercicis de la zona lumbar