Una altre vegada a la normalitat. Comencem 2n d’ESO, el Sr. X a la feina amb el seu quadrant de torns rotatoris, la Sra. A treballant de sol a sol…

Per un costat, la normalitat ens agrada per un altre significa treballar molt i molt sense parar… no sé el que és millor.

Aquesta temporada no hi ha gaire de nou, excepte que la Sra. E continuarà la natació a la piscina.